Trąd – leczenie, objawy

  Trąd, nazywany również chorobą Hansena (w skrócie HD), to przewlekła choroba zakaźna. Wywoływana jest przez prątki Mycobacterium leprae, bakterię odkrytą przez norweskiego naukowca Armauera Hansena w 1873

Choroba Scheuermanna – kifoza

Choroba Scheuermanna, młodzieńcza kifoza (łac. kyphosis dorsalis iuvenilis), jest w medycynie zaliczana do chorób z grupy jałowych martwic kości. Nazwa choroby wywodzi się od chirurga Holgera Worfela Scheuermanna,