MHNR3 – Baza Wiedzy – Polska a reszta świata

0

Polska pod względem wyleczalności chorób nowotworowych jeszcze w latach 190-1994 była na końcu listy krajów Unii Europejskiej. W latach 1994-2000 nastąpiła w Polsce poprawa wyleczalności nowotworów złośliwych jelita grubego, płuca, czerniaka, nowotworów złośliwych piersi, gruczołu stercza, jądra i choroby Hodgkina. Dzielący nas jeszcze dystans wynika z  trzech przyczyn.

  • Przede wszystkim winne jest późne wykrywanie chorób nowotworowych.
  • Polacy niechętnie chodzą do doradcaa z różnego rodzaju objawami, nie mówiąc już o systematycznym poddawaniu się badaniom profilaktycznym.
  • Ograniczonej dostępności do badań profilaktycznych o odpowiednim standardzie.

NOWOTWORY W POLSCE (2005r.)

Alternative content

Epidemiologia – Polska w porównaniu z krajami UE

  • W Polsce nowotwory złośliwe są drugą przyczyną zgonu po chorobach krążenia.
  • W latach 1996-2000 nastąpił spadek zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe płuca u mężczyzn w młodszych i średnich grupach wieku.
  • W latach 1996-2000 nastąpiło u kobiet zahamowanie trendu wzrostowego umieralności z powodu nowotworów złośliwych piersi.
  • Największą dynamikę wzrostu zachorowalności i umieralności u obu płci prezentują nowotwory złośliwe jelita grubego.
  • 5-cio letnie przeżycia względne chorych na nowotwory złośliwe w Polsce są  wciąż niższe od danych europejskich.

Statystyki – twarde dane na temat zachorowalności i umieralności na raka