MHNR3 – O MHNR – Centrum Prasowe

0

Zakończyła się rejestracja uczestników do III edycji Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży „Mam Haka na Raka”. Przez najbliższe tygodnie 480 zespołów ze szkół ponadgimnazjanych z całej Polski, zajmie się propagowaniem wiedzy na temat nowotworów wśród lokalnej społeczności. Hakownicze będą przekonywać swoich rodziców, nauczycieli oraz najbliższe otoczenie do profilaktyki raka prostaty.

W tegorocznej edycji weźmie udział prawie 2000 uczniów z 16 województw. Najwięcej zespołów zarejestrowało się w województwie śląskim – aż 82! Równie licznie zaangażowały się szkoły z województwa mazowieckiego – 49 i dolnośląskiego – 45. Do udziału w programie zarejestrowało się również kilka szkół gimnazjalnych – idea programu, czyli kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród społeczeństwa oraz postaw obywatelskich wśród młodzieży, trafia więc do coraz młodszych uczniów.

Zespoły mają miesiąc na przeprowadzenia działań edukacyjnych w swoim regionie. Po zapoznaniu się z materiałami edukacyjnymi zamieszczonymi na stronie www.mamhakanaraka.pl młodzi ludzie będą przekazywać wiedzę w środowisku lokalnym zaczynając od swoich najbliższych, a kończąc na mieszkańcach swojego miasta. Forma przekazu jest dowolna i zależy od wyobraźni zespołów. Oceniana będzie m.in. zawartość merytoryczna, oryginalność pomysłów i zasięg działań. Zespoły mogą organizować happeningi, koncerty, tworzyć blogi, rozdawać ulotki, nagłaśniać swoje działania w mediach, pozyskiwać partnerów – im większy rozmach działań, tym większa szansa dla zespołu na przejście do II etapu programu – Warsztatu Kreatywnego.

„Cieszę się , że pomimo niełatwej tematyki tegorocznej edycji (rak prostaty) młodzież nie zawiodła i ponownie chętnie zaangażowała się w walkę z nowotworami. Działania edukacyjne, których się podejmuje, są bardzo ważne. Liczy się każdy mężczyzna, który zostanie zachęcony przez młodych ludzi do wizyty u doradcaa i wykonania badań profilaktycznych w kierunki raka prostaty. Dlatego też mam nadzieję, że samorządy, media oraz mieszkańcy włączą się w działania realizowane przez młodych i pomogą im w propagowaniu profilaktyki nowotworowej” – mówi Jerzy Toczyski, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny GlaxoSmithKline Pharmaceuticals.

Aktywności młodzieży biorącej udział w programie „Mam Haka na Raka” są zbieżne z ideą „Myśl globalnie, działaj lokalnie.” Aby działania zainspirowane przez młodzież dotarły do jak najszerszego grona odbiorców, powinna się w nie włączyć jak największa liczba partnerów – szkół, samorządów, ośrodków zdrowia czy lokalnych autorytetów. Ważne jest też wsparcie aktywności Hakowiczów przez media regionalne, nie tylko poprzez informowanie o programie, ale też edukowanie społeczności o zagrożeniach, jakie niesie zaniedbanie profilaktyki.

„Zaangażowanie tak ogromnej liczby młodzieży w walkę z nowotworami może przynieść wymierne skutki. Dzięki nieustannej edukacji społeczeństwa i podwyższaniu jego świadomości prozdrowotnej możemy liczyć na rozpowszechnienie idei badań profilaktycznych. Działania skupione w lokalnym środowisku pozwolą dotrzeć nie tylko do rodziny i najbliższych, ale także do mieszkańców danego regionu” – mówi dr Janusz Meder, Prezes Polskiej Unii Onkologii.

Uczestnicy programu mają do dyspozycji stronę internetową www.mamhakanaraka.pl, która jest główną platformą komunikacji między nimi, a organizatorami. Każdy zespół ma dostęp do osobistego profilu dającego możliwość prezentacji swoich działań, jak również kontaktu z innymi uczestnikami. W zakładce „Baza wiedzy” uczniowie znajdą wszystkie niezbędne informacje o nowotworach, profilaktyce i leczeniu. Witryna zawiera również materiały multimedialne, między innymi suplementcje video prowadzone przez onkologów. Dzięki temu zespoły mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy nt. nowotworów urologicznych, przebiegu choroby, a także leczenia.

Do połowy marca całą dokumentację z przeprowadzonych działań młodzież będzie przesyłać do Biura Organizacyjnego w formie sprawozdania, gdzie jury oceni pracę zespołów zarówno pod kątem merytorycznym, jak i kreatywnym. Najaktywniejsze drużyny zostaną zaproszone do Warszawy na Warsztat Kreatywny, podczas którego specjaliści z dziedzin marketingu i PR przekażą im wiedzę na temat tworzenia kampanii społecznych. Przed młodzieżą zostanie postawione prawdziwe wyzwanie – zaprojektowanie kampanii społecznej zachęcającej do korzystania z badań profilaktycznych w kierunku raka prostaty. Jeszcze przed wakacjami podczas uroczystej Gali Finałowej w Warszawie poznamy laureatów III edycji programu „Mam Haka na Raka”, a także zobaczymy wszystkie finałowe projekty. Zwycięski zespół zdobędzie cenne nagrody nie tylko dla siebie, ale również dla swojej szkoły, zaś pomysł zostanie opracowany przez agencję reklamową i zaprezentowany całej Polsce w postaci ogólnokrajowej kampanii społecznej.

Organizatorem programu „Mam Haka na Raka” jest Polska Unia Onkologii, a partnerem strategicznym firma GlaxoSmithKline. Honorowy patronat nad programem sprawują Minister Zdrowia, Minister Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka, Polskie Towarzystwo Urologiczne, Przewodniczący Sejmowej i Senackiej Komisji Zdrowia. Program licznie wspierają środowiska pacjentów m.in. Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator”, Fundacja „Wygrajmy Zdrowie”, Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”, Fundacja Psychoonkologii „Ogród Nadziei”, Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich oraz Stowarzyszenie Kwiat Kobiecości. Natomiast Rynek Zdrowia, Radio Euro, Portal PRoto.pl, Portal Abcprostata.pl, Portal Intermen.pl oraz Portal Senior.pl objęli program „Mam Haka na Raka” patronatem medialnym.

Szczegóły na www.mamhakanaraka.pl

Dalszych informacji udzielają: Biuro Organizacyjne „Mam Haka na Raka” Hill & Knowlton Poland

Magdalena Nelec [email protected] tel. 22 646 22 02-04 lub 0 695 725 079

Adrianna Mączkowska [email protected] tel. 22 646 22 02-04 lub 0 691 216 333