Ile zespołów można zgłaszać w konkursie?? – Uwagi o stronie – Forum

0

w przebiegu programu pisze “Zespoły biorące udział w konkursie “Znajdź haka na raka” mogą liczyć do 6 osób (plus opiekun-nauczyciel). Jego trzon powinien składać się z uczniów, którzy do tej pory brali aktywny udział w Programie. Uczniowie ci mogą dobrać sobie dodatkowe 2 osoby, które podczas aktywności w szkole wykazały szczególne zainteresowanie tematyką onkologiczną oraz zagadnieniami dotyczącymi budowania kampanii społecznej. Do udziału w warsztatach zimowych zostaną zaproszone delegacje zespołów konkursowych.”
2007-11-27 22:17:52

odpowiedz