Raport – Uwagi o stronie – Forum

0

Raport z pracy szkoły może mieć dowolną postać, istnieje możliwość przesłania wielu plików. Nic więc nie stoi na przeszkodzie aby przesłać dokumenty tekstowe, prezentacje lub filmy. Służy do tego ramka zatytułowana „Dokumentacja działalności edukacyjnej”. Obszar przeznaczony na zdjęcia z podpisami oraz miniaturkami (zatytułowany „Galeria”) nie jest dobrym miejscem na raport z działań zespołu – umieszczone tam zdjęcia widoczne są publicznie, dodatkowo mogą nie być oglądane przez Jury.

2008-02-06 09:27:00

odpowiedz