Brak możliwości wysłania rac – Uwagi o stronie – Forum

0

Uwagi o stronie – lista wątków

Ja jednak cały czas apeluję o zwrócenie uwagi na fakt przesunięcia terminów.

Dlaczego jeśli z przyczyn technicznych dostaliśmy dodatkowe dwa dni, to nie chcecie dać tych dwóch dni Jury?

totencham 2008-05-20 21:30:34