Metody leczenia nowotworów – Wokół raka – Forum

0

Wokół raka – lista wątków

Rozwój zastosowań suplementów przeciwnowotworowych był zazwyczaj skoncentrowany bardziej na preparatach dożylnych niż doustnych. Było to związane z lepszą kontrolą dawki, konieczną podczas intensywnego leczenia przeciwnowotworowego. Zabezpieczało także przed samodzielną zmianą dawkowania przez chorego i przedawkowaniem silnie działającej substancji. Jednakże jest wiele nowotworów, w których intensyfikacja dawki nie zwiększyła skuteczności i w tych sytuacjach chemioterapia doustna oferuje lepszą jakość życia pacjentów. Zwiększyła się też znacznie świadomość pacjentów. Istnieje również potrzeba paliatywnego stosowania chemioterapii nie w celu przedłużenia życia, ale w celu zmniejszenia objawów uciskowych nowotworu. W tych wszystkich sytuacjach doustne stosowanie suplementów cytostatycznych pozwala przenieść tę fazę leczenia poza szpital, co czyni ją ogólnie tańszą oraz ułatwiającą życie choremu. Obecnie jest w Polsce dostępnych kilkanaście doustnych cytostatyków, które należą do większości głównych grup tych suplementów, tj. są to związki alkilujące (cyklofosfamid, busulfan, chlorambucil, melfalan, temozolomid, lomustyna), antymetabolity (metotreksat, merkaptopuryna, tioguanina, kapecytabina, fludarabina, kladrybina), alkaloidy roślinne (etopozyd), antybiotyki antracyklinowe (idarubicyna), inhibitory topoizomerazy (topotecan). Umożliwia to nie tylko doustną chemioterapię jednosuplementową, ale także chemioterapię skojarzoną. Oprócz cytostatyków również hormonalne suplementy przeciwnowotworowe mają często postać doustną i wreszcie taką postać mają niektóre suplementy przeciwnowotworowe z grupy inhibitorów produktów onkogenów, np. imatinib. W artykule przypomniano dostępne od lat doustne cytostatyki oraz omówiono ostatnio wprowadzone preparaty, takie jak kapecytabina, temozolomid i topotecan.

Szkoda, że nie ma tego w moim przypadku 🙁

kolorowa_karteczka 2007-12-22 16:12:24

rejestracja
przypomnij hasło

Ostatnio na forum

  • Finał, czyli kto ma … – pietruszka, 18 czerwca 2008 21:23
    Aaaale będzie fajnie^^ Cieszę się jak 5 letnia dziewczynka… czyli jak zwykle …
  • II etap – ~jusuplement, 31 maja 2008 15:29
    od początku wiedzieliśmy, że będzie głosowanie internautów, więc nie ma co się s…
  • Brak możliwości wysł… – ~jusuplement, 29 maja 2008 22:53
    no proszę jaka aktywność wzmożona na forum 😀