Wiedza ogólna – chłoniak

0

Chłoniak-informacje i dane z mamhakanaraka.pl

1. Cechy ogólne:

Chłoniaki są chorobą komórek nowotworowych, w których nie jest rzadki rozwój komórek układu limfatycznego (limfatyczny). Podobnie jak inne komórki nowotworowe, chłoniaki są chorobą komórek organizmu. Komórki w różnych składnikach ciała pracują na różne sposoby, ale wszystkie naprawiają Serwis, a także odtwarzają się w ten sam sposób. Zwykle komórki dzielą się w organizmie w sposób zorganizowany i kontrolowany. Jeśli jednak z tego czy innego powodu proces ten pozostawia kontrolę, a także komórki zaczynają się rozszerzać, a także dzielić, Nie zachowując żadnego porządku, rozwijając się w kilka zespołów węzłów chłonnych, w związku z tym tworzą chłoniaka. Chłoniak pochodzi z limfocytów i wynika z szeregu korekt pociągających za sobą genetyki i białek w komórce. Chłoniaki mogą być zlokalizowane w węzłach chłonnych, a także różnych innych tkanek i narządów ciała, co identyfikuje chłoniaki z różnych innych komórek nowotworowych. Układ limfatyczny człowieka jest skomplikowanym układem komórek, naczyń, narządów oraz komórek skoncentrowanych na rozpoznawaniu i usuwaniu mikroorganizmów, zdrowych struktur białkowych, a także komórek międzynarodowych lub własnych, jednak poważnie przekształconych. Układ limfatyczny staje się częścią układu odpornościowego organizmu, który chroni organizm przed infekcjami, między innymi. Układ limfatyczny jest otwarty. Naczynia limfatyczne (limfatyczne) rozpoczynają się w przestrzeniach międzykomórkowych wewnątrzczaszkowych, łączą się w naczynia wzmacniające światło, doprowadzając do powstania węzłów chłonnych. W węzłach chłonnych płyn śródbłonkowy składa się w naczyniach (chłonce) z układu filtrującego (wychwytywanie antygenów – cząsteczek, które mogą wywołać reakcje immunologiczne). Naczynia drenujące chłonkę z węzłów chłonnych łączą się bezpośrednio w kolejne gromadzące się naczynia, które w pewnym momencie tworzą przewód powietrzny klatki piersiowej, który ma wylot do wyjątkowej żyły głównej, gdzie chłonka wraca do układu krążenia. Narządy limfatyczne oprócz tych węzłów chłonnych składają się z grasicy, migdałków, węzłów chłonnych w błonie śluzowej przewodu pokarmowego( globusy Peyera), śledziony, a także szpiku kostnego. Główną strukturą wykonującą funkcje układu limfatycznego jest węzeł chłonny (występujący w węzłach chłonnych, a także w różnych innych narządach limfatycznych). W centralnym składniku pęcherzyka limfatycznego znajduje się witryna rozprzestrzeniania się limfocytów, gdzie limfocyty B, po kontakcie z antygenem, na który są przygotowane do odpowiedzi, przechodzą zmiany i podział komórkowy, a następnie przekształcają się w komórki osocza, które wydzielają specyficzne przeciwciała.

2. Klasyfikacja chłoniaków:

Kategoria chłoniaków opiera się na identyfikacji pierwszej komórki, w której ustala się populację komórek patologicznych. W tej grupie chorób jest kilkadziesiąt jednostek chorobowych, ale zazwyczaj jest ich mnóstwo. Jeśli chodzi o rodzaje chłoniaków, identyfikujemy zarówno wrogie, jak i przewlekłe rodzaje. Przewlekłe chłoniaki ustalić naprawdę stopniowo, jak również nie wymagają terapii przez miesiące lub może lat, a także nie może być trwale uzdrowiony. Niemniej jednak, jest powszechnie możliwe, aby osiągnąć stan remisji stanu, który może trwać długi okres czasu i żywotność pacjentów może być podobny do zdrowych osób w tym samym wieku. Wrogie chłoniaki, w konsekwencji, rozwijają się szybciej, zazwyczaj również zapewniają objawy i wymagają szybkiej terapii. Przeżycie osób bez leczenia wynosi od kilku do kilku miesięcy. W przypadku wrogich chłoniaków istnieje możliwość trwałego wyleczenia. Procent osiągniętych remisji ogólnych przekracza 60%, podczas gdy zabiegi dotyczące 40-50%. Najbardziej typowym agresywnym chłoniakiem jest rozproszony olbrzymi chłoniak z komórek B. W zależności od lokalizacji początku chłoniaki można podzielić na limfocyty T pochodzące z limfocytów T oraz limfocyty B pochodzące z limfocytów B. Chłoniaki limfocytów B są o wiele bardziej typowe niż chłoniaki limfocytów T. Jednym z najczęstszych chłoniaków limfocytów B są rozproszone Duże chłoniak limfatyczny B i chłoniak grudkowy. Natomiast jednym z najczęściej występujących chłoniaków limfocytów T są chłoniaki obwodowe limfocytów T.

3. Choroba chłoniaka:

Według najnowszych informacji Globe Wellness Company (who), rocznie zwiększa O dotyczące 4-5% różnorodność przypadków chłoniaka, które stanowią 5-6 przyczyną śmierci wśród wszystkich nowotworów. W Polsce około 6000 osób rocznie diagnozuje się chłoniaka, w tym około 1000 z chłoniakiem Hodgkina
Zgodnie z aktualnymi informacjami z Wielkiej Brytanii, faktycznie nastąpił znaczny wzrost przypadków chłoniaków wśród bardziej młodych ludzi w obecnym czasie: w wieku 13-19, chłoniaki stanowią około 25% komórek nowotworowych, a także w grupie wiekowej 20-24, różnorodność zupełnie nowych diagnoz medycznych chłoniaka rzeczywiście złożone w ciągu ostatnich dwóch dekad
Zagrożenie rozwoju chłoniaka nieziarniczego według danych epidemiologicznych Narodowego Rejestru komórek nowotworowych wzrasta wraz z wiekiem, a także często dotyczy osób po 55.roku życia. roku życia. Chłoniak Hodgkina występuje w 5-10% wszystkich przypadków. W typie tym występują szczególne komórki Reed-Sternberga. Ten rodzaj jest o wiele bardziej typowy u mężczyzn niż u kobiet i jest najczęściej wykrywany u osób poniżej 35 roku życia
Wśród najczęstszych nowotworów w Polsce chłoniaki uplasowały się na szóstym miejscu. miejsce wśród mężczyzn, a także 7. u kobiet
Udział chłoniaka Hodgkina w komórkach nowotworowych w Polsce wynosi 0,5%. W 2010 roku było ponad 700 przypadków tej choroby
W 2010 roku częstość występowania chłoniaka Hodgkina w Polsce była niższa niż w krajach Unii Europejskiej (dane z 2009 roku): o około 40% u mężczyzn, a także praktycznie o 20% u kobiet

4. Przyczyny rozwoju:

W większości przypadków nie można podać przyczyny, która może być bezpośrednio przypisana do rozwoju chłoniaka. W podobny sposób trudno jest zidentyfikować źródła stopniowo zwiększającej się liczby przypadków chłoniaka (widać to w zwiększaniu długości życia zarówno mężczyzn, jak i kobiet, a także w zwiększaniu zanieczyszczenia środowiska ludzkiego). Wśród możliwych mechanizmów, które mogą przyczynić się do wystąpienia chłoniaka, uwagę przyciąga przede wszystkim:

 • dysregulacja immunologiczna (przeszczep allogeniczny szpiku kostnego, zespoły niedoboru odporności, choroby autoimmunologiczne, zakażenie HIV).
 • zakażenia wirusowe (EBV, HTLV – 1, HCV).
 • promieniowanie jonizujące.
 • przyjmowanie leków immunosupresyjnych.
 • narażenie na fungicydy, a także pestycydy (chemikalia, herbicydy), rozpuszczalniki do farb, zagrożenia dla zdrowia zawarte w dymie tytoniowym.
 • zakażenia bakteryjne (helicobacter pylori, chlamydia).
 • plan diety bogaty w tłuszcze i związki azotowe.

Ze względu na trwały wynik powyższych czynników, mogą mieć miejsce korekty w układzie genetycznym i aktywacja onkogenów. Jednak nie można określić z całą pewnością, że osoba poddana środkom dożylnym ustanowi chłoniaka, a także odwrotnie-choroba jest diagnozowana u osób, które faktycznie nie były wcześniej poddawane tym niebezpiecznym zmiennym.

5. Objawy:

Jednym z najczęstszych początkowych wskaźników chłoniaka jest bezbolesne powiększenie węzłów chłonnych lub węzłów w jednym z miejsc ciała, takich jak pod pachą, szyja lub pachwina. Niektórzy ludzie mają dodatkowe oznaki i objawy związane z typem chłoniaka. Objawy mogą składać się z:

 • znaczne zmniejszenie masy ciała szybko, czego nie da się opisać w żaden sposób (modyfikacja planu diety, zwiększone zadanie).
 • wieczorne poty.
 • wysoka temperatura – nie związana z żadnym rodzajem infekcji lub stanu.
 • kaszel, problemy z przyjmowaniem lub duszność.

Powinieneś zobaczyć głównego lekarza opieki, jeśli jakiekolwiek objawy zalecają chłoniaka. Często wzmocnienie węzłów chłonnych jest spowodowane przez podstawową infekcję układu oddechowego, a także nie komórki nowotworowe. Liczne warunki występują z powiększonymi węzłami chłonnymi, na przykład, grypa lub przeziębienie, ale jeśli powyższe objawy pozostają dłużej niż 3 tygodnie, należy absolutnie najbardziej prawdopodobne do lekarza, aby dowiedzieć się przyczynę powiększonego węzła chłonnego lub pojawienie się różnych innych objawów.

6. Diagnostyka medyczna, a także diagnostyka medyczna:

W przypadku niepewności chłoniaka, lekarz kieruje osobę do specjalistycznego centrum badań analitycznych. Jednym z najistotniejszych badań jest ocena histopatologiczna węzła chłonnego lub innej zmienionej chorobowo tkanki. W celu wykonania takiego badania, biopsja (wycięcie chirurgiczne) cięcia lub węzeł wyodrębniony z odpowiedniej strony internetowej (np migdałki, żołądek, śródpiersie) jest wymagane. Jest to zazwyczaj drobne procedury w celu wyeliminowania całości lub części węzła chłonnego. Zabieg ten może być wykonywany w znieczuleniu miejscowym (lub ogólnym). W szczegóŠ‘owych obszarach choroby produkt jest brany za pomocÄ … mediastinoskopii (badanie zawiera bezpoĹ” rednie oglÄ … danie-badanie śródpiersia przy uĹźyciu unikalnego gadĺźetu optycznego, czyli mediastinoskopii) lub laparoskopii (jest to metoda nieinwazyjna, obejmujÄ … ca uĺźycie mini kamery wideo, a takĹźe zestaw mini urzÄ … dzeĹ “do wykonywania operacji w ubytkach zÄ ™ Bia ciaĹ’ a bez koniecznoĹ “ci zmniejszenia rozlegĺ’ ych powĺ ‘ ok).

7. Unikanie:

To nie było jeszcze możliwe, aby określić szczegóły działania, które mogą zabezpieczyć przeciwko chłoniaka. Należy jednak zwrócić uwagę na te działania, które należą do wszystkich chorób nowotworowych, a także są sugerowane jako siatki bezpieczeństwa. Należy pamiętać o rutynowych ćwiczeniach, które wpływają na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Każdego dnia musisz dbać o najwyższą jakość wody i jedzenia, które jesz. O pewnym znaczeniu w walce z chłoniakiem ma natychmiastową, a także właściwą diagnozę. W rezultacie nie zaniżaj wartości znaków, które nie są wyraźnie związane z jakimś znanym powodem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj