Mam Haka Na Raka – Ogólnopolski program dla młodzieży

0

Aż 85% uczniów biorących udział w 7. edycji Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży „Mam Haka na Raka” twierdzi, że dzięki udziałowi w nim znacząco zwiększyło swoją wiedzę nt. profilaktyki nowotworowej. 70% z nich deklaruje zaś, że w trakcie trwania Programu przynajmniej jedna osoba z ich bliskich wykonała badanie profilaktyczne. Wyniki ankiety1 przeprowadzonej wśród uczestników Programu potwierdzają, jak ważną rolę odgrywa on w procesie edukacji i zmiany postaw społecznych.

Program „Mam Haka na Raka” już od 7 lat angażuje młodzież w całej Polsce w proces edukacji lokalnych społeczności w zakresie profilaktyki nowotworowej. W każdej edycji uczestnicy poświęcają uwagę innemu rodzajowi nowotworu – organizują wykłady, happeningi czy rozdają ulotki. 7. edycja Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży „Mam Haka na Raka” zaangażowała w tym roku ponad 3,5 tysiąca młodych ludzi w Polsce, a we wszystkich jego edycjach wzięło udział ponad 22 tysiące osób, co świadczy o tym, że inicjatywa posiada realny wpływ na budowanie postaw prozdrowotnych w polskim społeczeństwie.

Waga profilaktyki nowotworowej

W ramach tegorocznej edycji dzięki lokalnym działaniom młodych ludzi, prawie 109 tys. Polaków podpisało się pod deklaracją „Zachęcę jedną osobę do wykonania badań profilaktycznych”, z kolei ponad 129 tys. osób wzięło udział w presuplementcjach i blisko 265 tys. osób zapoznało się z ulotkami poświęconymi chłoniakom. Z odpowiedzi uczestników tegorocznej edycji „Mam Haka na Raka” wynika także, że w przypadku 69,5% ankietowanych, chociaż jeden z członków rodziny wykonał badania profilaktyczne w trakcie trwania 7. edycji Programu. Co więcej, prawie 90% uczestników udało się zainteresować kogoś z najbliższego otoczenia tematyką profilaktyki, w rezultacie czego wykonali oni badania diagnostyczne. Dr Janusz Meder, Prezes Polskiej Unii Onkologii zaznacza jednak, że największym osiągnięciem Programu i młodych ludzi jest to, że aż 96% Hakowiczów zaczęło rozmawiać z bliskimi nt. zagrożenia chorobami nowotworowymi. „Ogromnie cieszy mnie fakt, że ten trudny obszar przestaje być w Polsce tematem tabu. Przedstawione wyniki ankiety pokazują, że «Mam Haka na Raka» wywiera pozytywny wpływ na młodych ludzi. Młodzież chce bowiem uczyć nie tylko siebie, ale również dorosłych, a Program daje im tę możliwość” – dodaje dr Janusz Meder, Prezes Polskiej Unii Onkologii, inicjator Programu.

Rozwój nowych umiejętności

„Mam Haka na Raka” znacząco wpłynął także na nowe umiejętności Hakowiczów. 92,6% ankietowanych uważa, że udział w Programie pozwolił im wzmocnić umiejętności w obszarze tworzenia kampanii społecznych, a 94,4% dostrzega jego znaczny wpływ na całościowy rozwój osobisty. Uczestnicy potwierdzili również, że Program pozwolił rozwinąć u nich dodatkowe zdolności, takie jak kreatywność (72,1%), nawiązywanie kontaktów i relacji (67,3%), wytrwałość w dążeniu do celu (61,3%), koordynację wielu zadań jednocześnie (60,2%), samoorganizację (50,9%) oraz zarządzanie zespołem i jego czasem (46,1%).

Publikacja: Warszawa, 3 października 2014 r.