Mam Haka Na Raka – Ogólnopolski program dla młodzieży

0

Tak wyrównanej rywalizacji w historii „Mam Haka na Raka” jeszcze nie było. Ponad 3,5 tysiąca uczestników, łącznie 636 zgłoszonych zespołów i ponad 2 miesiące ogólnopolskiej walki z chłoniakami. Wyrównany poziom 7. edycji podkreśliło Jury Programu, które do II etapu „Mam Haka na Raka” zakwalifikowało, aż 4 nadprogramowe drużyny.

Po ponad dwóch miesiącach lokalnych działań Hakowiczów propagujących profilaktykę nowotworów układu chłonnego, Jury „Mam Haka na Raka” ogłosiło wyniki I etapu Programu. Z 636 drużyn do II etapu zakwalifikowały się tylko i aż 84 zespoły. Przez wzgląd na niezwykle wyrównany poziom 7. edycji organizatorzy postanowili zwiększyć ilość drużyn kwalifikujących się do kolejnego etapu z 80 do 84 zespołów. To pierwsza taka sytuacja w historii całego Programu.

„Obserwując pomysły młodzieży oraz zapał i energię, z jaką po raz kolejny organizowała działania w regionach, jestem pełen uznania dla ich kreatywności. Jestem dumny, że młodzi ludzie – choć temat nowotworów nie jest łatwy – tak licznie i z zaangażowaniem włączyli się w edukację lokalnych społeczności” – mówi dr Janusz Meder, Prezes Polskiej Unii Onkologii.

W drugim etapie „Mam Haka na Raka” znalazły się szkoły ze wszystkich 16 województw Polski. Pierwsze miejsce pod względem największej liczby szkół, które zakwalifikowały się z jednego województwa zdobyło woj. dolnośląskie (11 szkół), drugie miejsce przypadło ex aequo dla woj. lubelskiego i śląskiego (po 9 szkół), trzecie miejsce przypadło woj. kujawsko-pomorskiemu (7 szkół). Następne miejsca zdobyły kolejno woj. małopolskie i opolskie (po 6 szkół), woj. mazowieckie, podlaskie, pomorskie, wielkopolskie (po 5 szkół), następnie woj. łódzkie i podkarpackie (po 4 szkoły), woj. lubuskie (3 szkoły), woj. świętokrzyskie i zachodniopomorskie (po 2 szkoły) oraz woj. warmińsko-mazurskie (1 szkoła).

Pełna lista szkół i zespołów, które zakwalifikowały się do II etapu Programu została opublikowana na stronie www.mamhakanaraka.pl. Zwycięskie drużyny zostały wyłonione na podstawie przesłanych sprawozdań z prowadzonych przez nie działań w regionach. Hakowicze oceniani byli za przeprowadzone presuplementcje nt. nowotworów układu chłonnego, zorganizowane marsze, happeningi, pozyskanie lokalnych patronów i partnerów dla Programu czy ilość zebranych podpisów pod deklaracją „Zachęcę jedną osobę do wykonania badania profilaktycznego”. Pod lupą Jury znalazł się również Dzień Hakowicza, który odbył się 4 lutego (Światowy Dzień Walki z Rakiem). W tym dniu młodzież skumulowała swoje działania i przeprowadziła szczególnie widoczne działania edukacyjne. Młodzi ludzie w każdym mieście do swojego zadania podeszli kreatywnie i indywidualnie. W Warszawie dominowały marsze i koncerty, w Gdyni najpopularniejsze były flash moby, natomiast w Opolu happeningi. Hakowicze nie raz wykazywali się także wielką odwagą, (np. w Lesznie) organizując kąpiel w przeręblu przy kilkunastominusowej temperaturze.

„Mimo że jest to już 7. edycja Programu, młodym ludziom nadal nie brakuje pomysłów. Ja sam z wielką radością i podziwem obserwowałem wszystkie działania Hakowiczów, którzy po raz kolejny udowodnili, że ich wyobraźnia nie zna granic. Dzięki swoim działaniom młodzież co roku pokazuje społeczeństwu, że z rakiem można wygrać, a najskuteczniejszą metodą są badania profilaktyczne” – mówi Jerzy Toczyski, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny GlaxoSmithKline.

Zespoły, które Jury doceniło za najlepsze działania w regionach, w kolejnym etapie Programu wezmą udział w Warsztacie Kreatywnym oraz zaprojektują ogólnopolską kampanię społeczną dot. profilaktyki nowotworu układu chłonnego – chłoniaka. Brief na kampanię już 28 marca br. przedstawią Hakowiczom specjaliści od reklamy, a zwycięską kampanię poznamy w czerwcu!

Publikacja: Warszawa, 27 marca 2014 r.