MHNR3 – O Programie – Idea

0

Program „Mam Haka na Raka” jest ogólnopolskim programem edukacyjnym skierowanym do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Istotą „Mam Haka na Raka” jest zaangażowanie młodych ludzi w stworzenie kampanii społecznej, która będzie promowała profilaktykę nowotworową. Głównym zadaniem postawionym przed uczniami jest propagowanie postaw prozdrowotnych skierowanych do ich najbliższego otoczenia. Dzięki realizowanym akcjom młodzi ludzie mogą realnie wpłynąć na nastawienie Polaków wobec chorób nowotworowych – mogą sprawić, że dorośli przestaną uciekać od problemu, a zamiast tego zaczną zapobiegać chorobom poprzez odpowiednią profilaktykę.

W pierwszym etapie „Mam Haka na Raka” członkowie zespołów, które przystąpiły do programu, zapoznają się z podstawowymi informacjami na temat profilaktyki i leczenia nowotworów. Następnie zdobytą wiedzę muszą przekazać jak największej liczbie osób nie tylko w swojej szkole, ale także w swoim środowisku lokalnym m.in. organizując wykłady, happeningi czy rozdając ulotki. Całą dokumentację z przeprowadzonych działań zespoły przesyłają w formie sprawozdania do Biura Organizacyjnego.

Drugi etap programu rozpoczyna warsztat kreatywny w Warszawie, na który zapraszane są najbardziej aktywne drużyny. Dzięki udziałowi w sesji wykładów prowadzonych przez specjalistów z dziedzin marketingu i PR uczniowie poznają tajniki tworzenia kampanii społecznych. Wiedzę zdobytą na warsztatach młodzież wykorzystuje do zaprojektowania kampanii społecznej zachęcającej do korzystania z badań profilaktycznych, a zgłoszone przez nich pomysły biorą udział w konkursie „Znajdź Haka na Raka”. Autorzy najlepszego pomysłu na kampanię, a tym samym zwycięzcy całego programu, są wyłaniani podczas uroczystej Gali Finałowej w Warszawie. Laureaci zdobywają cenne nagrody nie tylko dla siebie, ale również dla swojej szkoły, a ponadto ich pomysł jest opracowany przez agencję reklamową i prezentowany całej Polsce w postaci ogólnokrajowej kampanii społecznej.