Mam haka na raka

0

I etap Programu MAM HAKA NA RAKA zakończył się ogromnym sukcesem! Ponad 2500 licealistów ze wszystkich zakątków Polski wzięło udział w szkoleniach z zakresu minimum onkologicznego oraz zasad prowadzenia kampanii edukacyjnych w środowiskach lokalnych.

Do przekazywania tej wiedzy zaangażowało się Międzynarodowe Stowarzyszenie studentów Medycyny IFMSA Poland. Od października do grudnia 2007 roku w całej Polsce odbyło się 19 spotkań inaugurujących Program, podczas których edukatorzy z IFMSA intensywnie szkolili młodzież z ponad pięciuset szkół. Bardzo ważnym elementem spotkań były wykłady doradcay onkologów rekomendowanych przez Polską Unię Onkologii. Dla młodzieży cenny był głos przedstawicieli stowarzyszeń pacjentów z chorobami nowotworowymi. W każdym mieście gościliśmy panie ze Stowarzyszenia Amazonki.

Twórcy projektu „Mam haka na raka” znaleźli fantastyczny sposób by wykorzystać energię i kreatywność młodych ludzi. Po zakończeniu spotkań inauguracyjnych licealiści mieli za zadanie aktywnie wykorzystać zdobytą wiedzę w swoich szkołach, miastach i regionach. Na tym polu osiągnięcia młodych przeszły najśmielsze oczekiwania organizatorów. Na szeroką skalę organizowali happeningi, manifestacje, akcje charytatywne, w które umiejętnie angażowali swoje społeczności lokalne, również władze. Pozyskiwali patronaty medialne i honorowe. Kręcili filmy krótkometrażowe, które potem zamieszczali w internecie. Z zapałem organizowali presuplementcje nt. profilaktyki chorób nowotworowych wśród rówieśników oraz dorosłych, na które przygotowywali ciekawe prezentacje multimedialne. Niejednokrotnie na organizowane przez siebie spotkania zapraszali doradcay onkologów i psychologów. Dla uwiarygodnienia swojego przekazu często przytaczali historie pacjentów, z którymi sami wcześniej przeprowadzali wywiady. Docierali ze swoim przesłaniem wszędzie, gdzie tylko mogli.

I etap Programu „Mam haka na raka” pozwolił na spotkanie trzech pokoleń, wymianę doświadczeń oraz wiedzy. doradcy, którzy wzięli udział w spotkaniu podkreślali, że dyskusja z młodzieżą pozwoliła im realnie ocenić poziom wiedzy onkologicznej przekazywanej w polskich szkołach. Studenci z IFMSA-Poland mieli okazję spróbować swoich sił w praktycznej pracy nad projektem z zakresu healthcare, mając poparcie profesjonalistów zarówno z dziedziny medycyny, jak i PR. Dla uczniów zaś, oprócz zdobytej wiedzy i dobrej zabawy podczas warsztatów, udział w spotkaniach inauguracyjnych był pierwszym kontaktem z uniwersyteckim środowiskiem medycznym, a często stanowił inspirację do dalszego rozwoju i dalszego kształcenia na kierunkach medycznych.