Q&A – najczęściej zadawane pytania

0
 • Pierwszy termin rejestracji upływa 30 listopada 2011 r. Drugi i nieprzekraczalny termin upływa 16 grudnia 2011 r.

 • Tak, każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę zespołów, a jeden nauczyciel może być opiekunem kilku drużyn.

 • W programie mogą się rejestrować uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w Polsce. Wystarczy zebrać zespół składający się z 3-5 uczniów i opiekuna. Opiekunem nie musi być nauczyciel, może to być inna osoba dorosła (pełnoletnia).

 • Opiekunem zespołu może być dowolna, pełnoletnia osoba.

 • Nie, opiekunem może być dowolny nauczyciel lub inna osoba pełnoletnia.

 • Nie, jeden zespół może składać się maksymalnie z pięciu uczniów i opiekuna.

 • Tak, do czasu zakończenia działań w regionach (29.02.2012) można do zespołu dopisać nowych członków. Aby tego dokonać, należy na adres [email protected] wysłać numer ID zespołu, imiona i nazwiska oraz adresy mailowe nowych członków.

 • Tak, do czasu zakończenia działań w regionach (29.02.2012) można do zespołu dopisać/zmienić członków. Aby tego dokonać, należy na adres [email protected] wysłać numer ID zespołu, imiona i nazwiska oraz adresy mailowe nowych członków.

 • W przypadku wszelkich zmian należy wysłać maila na adres [email protected] podając poprawne dane.

 • Numer zespołu został przesłany na adres mailowy lidera wraz z potwierdzeniem rezerwacji.

 • Każdy zespół potrzebuje numeru ID do kontaktu z Biurem Organizacyjnym, numer ten pozwala szybko zidentyfikować dany zespół w bazie uczestników.

 • Nie, dane w profilu można zmieniać dowolnie, nie łączy to się z oficjalnym powiadomieniem Biura Organizacyjnego o zamianach. W związku z tym, w przypadku wszelkich zmian w składzie zespołu prosimy o wysłanie maila na adres [email protected]

 • Logowanie do profili będzie możliwe po zakończeniu rejestracji i uruchomieniu strony głównej. Loginem do profilu zespołu jest mail lidera podany podczas rejestracji.

 • Hasło do profilu może zmienić tylko lider zespołu. Po skorzystaniu z funkcji przypominania hasła, na maila lidera zostanie wysłane nowe hasło. Można je potem zmienić w profilu zespołu.

 • Tak, organizacja Dnia Hakowicza jest obligatoryjnym zadaniem dla wszystkich zespołów, które podlega ocenia. Można go jednak zorganizować we wcześniejszym bądź późniejszym terminie ze względu na przypadające w danym regionie ferie zimowe, ale musi się on odbyć do czasu zakończenia działań w regionie, czyli do 29.02.2012.

 • Dzień Hakowicza można zorganizować w innym terminie, ale musi się on odbyć do czasu zakończenia działań w regionie, czyli do 29.02.2012.

 • Tak, uczestnicy programu mogą posługiwać się logotypem programu, jeżeli ich działania skierowane są na promocję programu, badań profilaktycznych lub akcje edukacyjne.