Sopockie Autonomiczne Liceum – Mam haka na raka

0

Aleja Niepodległości 739 a 81-838 Sopot

O nas

Sopockie Autonomiczne Liceum,zostało utworzone przez Gdańską Fundację Oświatową. Jesteśmy niepubliczną, kameralną szkołą, w której uczy sie młodzież nie tylko z Sopotu, ale również z Gdańska i Gdyni. Wysoko wykwalifikowana kadra z bogatym doświadczeniem i chęcią do działania, niepowtarzalna atmosfera, którą wspólnie tworzymy sprzyja nie tylko nauce i przygotowaniom do egzaminów maturalnych, ale również rozwijaniu pasji i działoniom na rzecz społeczeństwa. Dzięki naszemu zaangażowaniu w realizację wielu programów i projektów międzynarodowych i krajowych młodzież otwiera się na świat, poznaje lepiej swój region i własne dziedzictwo kulturowe. Ufamy, że nasz absolwent będzie człowiekiem prawym,twórczym i odpowiedzialnym, dlatego też jesteśmy zainteresowani wszelkimi akcjami społecznymi. Uczestniczymy w akcjach charytatywnych organizowanych przez różne instytucje.Poprzez takie działania staramy się uczulać naszą młodzież na problemy innych ludzi, uczyć tolerancji i poszanowania innych i siebie nawzajem. Dzięki różnorodnej długofalowej działalności wychowawczej próbujemy wpoić naszej młodzieży, iż dojrzałość to odpowiedzialność za czyny i słowa. Toteż proponowana przez Państwa akcja pozwoli nam w dalszym ciągu uwrażliwiać naszych uczniów na problemy innych, kształtować właściwe postawy empatii wobec ludzi potrzebujących pomocy oraz zainteresować drugim człowiekiem. Liczymy na to, iż takie działania pomogą przygotować naszych uczniów do życia w świecie dorosłych poprzez ukazywanie różnorodnych aspektów życia społecznego wraz z jego zagrożeniami. www.sal.gfo.pl p/o dyr. Anna Czernihowska – Tymoszyk Nauczyciel biologii

Przemysław Daszyński

Galeria

nasze sppotkanie w Akademii Medycznej

Tutaj możesz zaprezentować swój Zespół, który bierze udział w Programie MAM HAKA NA RAKA, a także zamieścić Wasz projekt konkursowy „Znajdź haka na raka”. W poniższym polu wprowadź kod dostępu Waszego Zespołu i kliknij przycisk „zaloguj”.

zaloguj