Zespół Szkół nr 2 w Jastrzębiu Zdróju – Mam haka na raka

0

Poznańska 1a 44-335 Jastrzębie Zdrój

O nas

1 września 1974 roku powołano do życia II Liceum Ogólnokształcące w Jastrzębiu Zdroju. W nowej szkole w czterech oddziałach rozpoczęło naukę 138 uczniów (w tym 1 chłopiec). W chwili obecnej w skład ZS nr2 wchodzą następujące jednostki organizacyjne: 1. II Liceum Ogólnokształcące 2. I Liceum Profilowane 3. Technikum Nr 1 4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 5. Szkoła Policealna Nr 2 6. Technikum Uzupełniające Do naszej szkoły obecnie uczęszcza ok.1200 uczniów. Jest to dowodem na to, że nasza szkoła dynamicznie się rozwija. Celem naszej szkoły jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności potrzebne w dalszej drodze życiowej, co już dziś znajduje potwierdzenie w wynikach egzaminów dojrzałości, egzaminów zawodowych i ilości osób podejmujących dalszą naukę na wyższych uczelniach, a także liczbie olimpijczyków i laureatów konkursów przedmiotowych. Umożliwiamy aktywne uczestniczenie i funkcjonowanie w środowisku poprzez umacnianie demokracji i rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych. Zapewniamy, że nasi absolwenci będą ludźmi o wysokiej kulturze, wrażliwymi i ceniącymi podstawowe wartości moralne i społeczne. Dysponujemy wspaniałą bazą sportową, dzięki której młodzi ludzie mogą rozwijać się również pod względem fizycznym, kształtując jednocześnie umiejętności zdrowej rywalizacji i konkurencji. O tworzenie właściwego klimatu do nauki, pracy i wychowania dba wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna naszej szkoły, stale podnosząca kwalifikacje, co zapewnia wysoki poziom kształcenia a jednocześnie umożliwia pełny rozwój naszym wychowankom. Chętnych pogłębienia wiedzy o naszej szkole

odsyłamy na www.zs2.nj.pl

Galeria

Nasza szkoła

Patron ZS nr2

Obiekty sportowe

Jeśli Twoja szkoła bierze udział w konkursie, tutaj możesz ją zaprezentować internautom. Na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail wysłany będzie kod dostępu.
Wprowadź go w poniższym polu:

i kliknij przycisk „przedstaw się”. Umozliwi to edycję krótkiej informacji tekstowej o Waszym zespole oraz dodawanie/usuwanie zdjęć w galerii.

przedstaw się