VII Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Radomiu – Mam haka na raka

0

http://www.7lo.radom.pl

Powstańców Śląskich 4 26-600 Radom

O nas

Nasza grupa wolontariuszy przyjęła nazwę “Błysk radości” i działa przy VII Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu od 2002 roku. Pracujemy jako wolontariusze w różnych instytucjach np. w Ośrodku dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, w świetlicach socjoteraputycznych, w hospicjach, opiekujemy się chorymi osobami. Działamy także w ośrodkach kultury np. w teatrze. Wspólnie piszemy i realizujemy projekty młodzieżowe na które pozyskujemy fundusze finansowe w różnych konkursach grantowych. Nasze projekty to: – “Dajemy świat” 2003r. – “Miesiąc w miesiąc atrakcjami ciesząc” 2004r. – “Cafe Hades” 2005r. – “Nie garb się – będziesz wielki” 2006r. – “Z folklorem na Ty” 2007r. Organizujemy liczne akcje charytatywne, udzielamy się aktywnie w środowisku lokalnym. Co roku uczestniczymy w Ogólnopolskim Konkursie “8 wspaniałych”. Mamy już swoich czterech laureatów. W tym roku włączyliśmy się do ogólnopolskiego programu dla młodzieży “Mam haka na raka”. 19.10.2007 roku grupa liderów odbyła szkolenie w Warszawie i oto kilka zdjęć z tego spotkania. Sprawozdanie z warsztatów dla uczniów VII Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Radomiu przeprowadzonych dnia 15.11.2007 roku w ramach ogólnopolskiego programu dla młodzieży „Mam Haka na Raka”. TY TEŻ MOŻESZ TO MIEĆ Dnia 15.11.2007 roku liderzy szkolnego wolontariatu Ewelina Ziółek, Mariola Machnio i Sylwester Podgórski przeprowadzili zajęcia dotyczące profilaktyki nowotworowej wśród uczniów naszej szkoły. Spotkania odbyły się w sali teatralnej. Przygotowaliśmy hasło oraz nasze logo programu „Mam Haka na Raka”. Na ścianach powiesiliśmy humorystyczne rysunki przedstawiające zalecenia profilaktyczne w chorobach nowotworowych. Uczestnicy warsztatów na zakończenie otrzymali kserówki tych ilustracji. Klasy zostały podzielone na 4 grupy i według harmonogramu przychodziły na spotkanie wraz z opiekunami. Warsztaty rozpoczął Sylwek, który powitał zebranych uczniów i przedstawił założenie programu „Mam Haka na Raka”. Zajęcia rozpoczęły się od obejrzenia sondy ulicznej, w której przypadkowi przechodnie wypowiadali się na temat nowotworów i ich profilaktyki. Następnie Sylwek chodząc pomiędzy uczniami zadawał im następujące pytania: 1. Z czym kojarzy się słowo rak? 2. Jak oceniacie stan wiedzy na temat nowotworów w społeczeństwie? 3. Jakiego rodzaju nowotworów boicie się najbardziej? 4. Czy rak oznacza wyrok śmierci? 5. Czy należy podnosić poziom wiedzy na temat nowotworów wśród młodych ludzi? 6. Czy uważacie, że w Polsce panuje sposób myślenia – „nie pójdę do onkologa, bo mi jeszcze coś wykryje”? 7. Czy rak jest uleczalny? Większość uczniów odpowiadała swobodnie i chętnie na pytania. Po sondzie przyszedł czas na podzielenie się naszą wiedzą zdobytą na szkoleniu w Warszawie. Posłużyła temu prezentacja multimedialna przygotowana przez Ewelinę i Mariolę. Zawierała ona informacje dotyczące: definicji i podziału nowotworów, statystyki zachorowań w Polsce i na świecie, czynników ryzyka, symptomów choroby oraz zaleceń profilaktycznych. Po prezentacji Sylwek przedstawił młodzieży Marcina Jamrożego – studenta teologii, który chorował na złośliwego guza mózgu. Marcin opowiadał o tym jak znalazł swojego haka na raka. Mówił o przebiegu choroby, sposobach leczenia i o swoim optymistycznym nastawieniu w walce z rakiem. Opowiadał o swoim życiu przed i po chorobie, o reakcjach rodziny i znajomych, o grupie przyjaciół, którą poznał w szpitalu. Marcin powiedział bardzo ważne zdanie, które utkwiło nam wszystkim w pamięci: „Rak to nie wyrok, to wyzwanie”. Zaraził nas swoim optymizmem i ogromną wiarą, że wszystko można pokonać, nawet raka. Po wystąpieniu Marcina młodzież zadawała mu pytania. Rozgorzała dyskusja, co świadczyło o zainteresowaniu tematem. Kilka osób rozmawiało z Marcinem po spotkaniu, co go bardzo ucieszyło. Czas naszego spotkania zbliżał się nieuchronnie ku końcowi. Młodzież wypełniła ankietę ewaluacyjną i dostała ulotki. Informacja o naszej akcji „Mam Haka na Raka” dotarła do lokalnych mediów. W tygodniku „7 dni” z dnia 16-22 listopada ukazała się notatka na ten temat. Nasi liderzy udzielili również wywiadu do Radia Plus. Uważamy, że spotkanie było bardzo potrzebne i zainteresowało młodzież problematyką nowotworową, z czego bardzo się cieszymy. Dostaliśmy nawet propozycję przeprowadzenia podobnych warsztatów w innych radomskich szkołach. W planach mamy jeszcze zorganizowanie dla uczniów radomskich szkół średnich młodzieżowej debaty dotyczącej profilaktyki nowotworowej z udziałem doradcaa onkologa, przedstawiciesuplement „Amazonek” oraz osób po chorobie nowotworowej. Chcemy także dotrzeć do rodziców naszych uczniów i zorganizować presuplementcję obejmującą między innymi raka piersi (dla mam) i raka prostaty (dla ojców). Poniżej dołączamy zdjęcia z warsztatów, ankietę ewaluacyjną, ulotkę informacyjną, notatkę z prasy lokalnej oraz analizę ankiety i jej wyniki. Analiza ankiety ewaluacyjnej i wnioski W ankiecie brało udział 394 uczniów. 1. Aż 94% ankietowanej młodzieży uważa, że temat, który poruszyliśmy jest ważny i wart dalszego zainteresowania. 2. Około 360 osób uznało, że zajęcia były ciekawe. 3. 89% uczniów stwierdziło, że treści warsztatów były przedstawione w sposób przystępny i logiczny. 4. Większość ankietowanych oceniła, że forma warsztatów pozwoliła im lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia. 5. Swój zasób wiedzy na temat profilaktyki nowotworowej po zajęciach 32% młodzieży oceniło na poziomie dobrym, 37% na bardzo dobrym, a 13% na najwyższym. 6. Młodzież uznała, że atmosfera panująca na zajęciach była bardzo dobra i sprzyjała pogłębieniu wiedzy na temat nowotworów. WNIOSKI 1. Sonda przeprowadzona wśród uczniów na warsztatach wykazała niski poziom wiedzy na temat nowotworów i ich profilaktyki. 2. Temat profilaktyki nowotworowej będzie nadal propagowany w naszej szkole i środowisku lokalnym. 3. Nasze zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród innych szkół. 4. Z profilaktyką nowotworową chcemy dotrzeć do naszych rodziców.

W ramach realizacji programu “Mam haka na raka” zorganizowaliśmy akcję charytatywną w naszej szkole. Zbieramy zabawki, przybory szkolne oraz słodycze dla dzieci, których rodzice zmarli na chorobę nowotworową w tym roku. Zbliża się Mikołaj i Święta Bożego Narodzenia, dlatego te rzeczy chcemy im przekazać. Dzięki temu, może pojawi się uśmiech na ich twarzach.

Galeria

Nasza grupa na szkoleniu w Warszawie.

Logo, które powstało na szkoleniu.

Certyfikat uczestnictwa.

Liderzy naszej grupy.

Marcin Jamroży – gość naszego spotkania.

Grupa liderów prowadzących spotkanie.

Młodzież na spotkaniu.

Dyskusja na temat raka.

Dyskusji ciąg dalszy.

Ulotka humorystyczna rozdawana młodzieży po zakończeniu warsztatów.

Ankieta ewaluacyjna.

Spotkania cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Wyniki ankiety ewaluacyjnej – w postaci graficznej.

Wyniki ankiety ewaluacyjnej – w postaci graficznej.

Notatka, która ukazała się w gazecie po naszych warsztatach.

Tutaj możesz zaprezentować swój Zespół, który bierze udział w Programie MAM HAKA NA RAKA, a także zamieścić Wasz projekt konkursowy „Znajdź haka na raka”. W poniższym polu wprowadź kod dostępu Waszego Zespołu i kliknij przycisk „zaloguj”.

zaloguj