Zespół Szkół Rolniczych im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie – Mam haka na raka

0

http://www.zsrczarnocin.szkoly.lodz.pl

Poniatowskiego 5 97-318 Czarnocin

O nas

Zespół naszej szkoły w składzie: Magda Krajewska, Kinga Kowalczyk, Marta Mielczarek, Łukasz Smuklerz i Piotrek Kołodziejczyk bierze czynny udział w realizacji programu “Mam haka na raka”. Nasza szkoła nosi nazwę Zespół Szkół Rolniczych im. Juliusza Poniatowskiego, który jest jej patronem i założycielem. W skład Zespołu wchodzą różne typy szkół ponadgimnazjalnych, w tym licea profilowane i technika, kształcące w wielu zawodach. KILKA SŁÓW O NASZEJ WSPANIAŁEJ SZKOLE, KIERUNKACH KSZTAŁCENIA I AMBICJACH SZKOŁY Jej dużym atutem jest położenie w malowniczym parku objętym ochroną. U nas jest pięknie, zobaczcie sami zdjęcia. Poza tym nsza skoła jest szkołą bezpieczną, wolną od obecności subkultur młodzieżowych i przemocy, a pzyjazna współpraca nauczycieli i uczniów tworzy niepowtarzalny klimat. Sprawia on, że szkoła staje się wspólnotą ludzi sobie bliskich, życzliwych i wzajemnie się wspierających. W rankingu szkół średnich zajeliśmy w roku 2002 14 miejsce w województwie łódzkim. Każdego roku wielu uczniów bierze udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, uzyskując tytuły laureatów i finalistów. Ambicją szkoły jest wszechstronne przygotowanie absolwentów do pracy i życia oraz wychowanie w poczuciu odpowiedzialności, poszanowania podstawowych wartości moralnych, tradycji szkoły i narodu. Krótko mówiąc, kontynuujemy tradycje!!! A OTO INFORMACJE NA TEMAT , CO ZROBILIŚMY W RAMACH PROGRAMU Po spotkaniu inauguracyjnym w naszym województwie postanowiliśmy ostro wziąć się do roboty. Najpierw przeprowadziliśmy ankiety diagnozujące poziom wiedzy młodzieży naszej szkoły na temat nowotworów, ich leczenia, rozpoznawania i profilaktyki. Okazało się, że poziom wiedzy jest niewielki, co skłoniło nas do podjęcia szeroko zakrojonych działań mających na celu podwyższenie świadomości naszych kolegów na ten temat. Przygotowaliśmy projekt szkolnej kampanii profilaktycznej pod hasłem “Nie daj się zaskoczyć rakowi”. Nasz projekt spodobał się nauczycielom i dyrekcji szkoły i zyskał pozytywne opinie młodzieży. Jego realizacja trwała od 30 października do 30 listopada 2007. W ramach naszej szkolnej kampanii zorganizowaliśmy różne ciekawe formy przekazu informacji, pośrednie (gazetkę szkolną, konkurs na logo, plakat, ulotkę lub stempel) i bezpośrednie, skierowane do całej społeczności szkolnej w formie suplementcji, prezentacji multimedialnych, spotkań z fachowcami i projekcji filmów. Nasza szkolna kampania składała się z kilku etapów. W czasie od 30 października do 5 listopada zebraliśmy materiały i ilustracje. Następnie zamieściliśmy je na korytażu szkolnym w formie dużej, ciekawej gazetki informacyjnej. Następnie przygotowaliśmy scenariusz. W dniach od 12 do 16 listopada przeprowadziliśmy suplementcje biologii metodami aktywizującymi z prezentacjami multimedialnymi i ćwiczeniami. Zorganizowaliśmy Szkolny Tydzień Promocjii Zdrowia w dniach 19 – 23 listopada. Każdy z tych dni był dokłanie zaplanowany. Właśnie ten etap kampanii odniósł duży sukces, ponieważ podobał się młodzieży. Nasza opiekunka i pedagog szkolny zaprosiły fachowców na pogadanki i prezentacje, m.in. z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim, Ośrodka Zdrowia w Czarnocinie i z Centrum Edukacji Diagnozy i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej “Progres” w Koluszkach. Wszyscy bardzo zaangażowaliśmy się w realizację poszczególnych etapów naszej szkolnej kampanii. Dokumentowaliśmy swoje działania w postaci zapisów w dziennikach suplementcyjnych (oczywiście dokonywali ich nauczyciele), dokumentów (projekt kampanii szkolnej, ankiety diagnozujęce i ewaluacyjne z opinią kolegów i koleżanek o naszej akcjii, scenariusz suplementcji) i zdjęć. PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY OPIS NASZYCH DZIAŁAŃ, KTÓRE PODEJMOWALIŚMY W RAMACH REALIZACJI KAMPANII I SZKOLNEGO TYGODNIA PROMOCJII ZDROWIA POD HASŁEM “NIE DAJ SIĘ ZASKOCZYĆ RAKOWI” Etap I gazetka informacyja – zdjęcia Etap II Scenariusz suplementcji biologii Temat suplementcji: Choroby nowotworowe, sposoby leczenia i rodzaje nowotworów. Cele edukacyjne: a) kształcenia w zakresie wiadomości uczeń: • wymienia czynniki ryzyka zachorowania na nowotwory, • omawia zasady profilaktyki chorób nowotworowych w zakresie umiejętności uczeń: • analizuje dane statystyczne, dotyczące zapadalności na choroby nowotworowe w Polsce i na świecie, • opisuje związek między stylem życia i ryzykiem występowania choroby nowotworowej b) wychowania: w zakresie postaw i przekonań uczeń: • jest przekonany, że prowadzenie zdrowego stylu życia zmniejsza ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe Metody pracy: • ćwiczenia  metoda 66  metoda tekstu przewodniego  burza mózgów • pogadanka z prezentacją multimedialną Środki dydaktyczne: • karty pracy • prezentacja multimedialna Środki techniczne: • komputer • projektor i ekran Przebieg zajęć: 1) Wprowadzenie, zapoznanie a tematem i celami suplementcji: Cele suplementcji dla uczniów:  Podwyższenie Waszej świadomości na temat nowotworów.  Poznacie podstawowe informacje z dziedziny onkologii.  Poznacie metody rozpoznawania nowotworów.  Dowiecie się o metodach leczenia nowotworów  Dowiecie się jak zapobiegać nowotworom. Wprowadzenie do tematu: burza mózgów Z czym kojarzy wam się słowo rak? Uczniowie pracują w grupach. Wyniki przedstawiają liderzy grup. 2) Realizacja tematu – pogadanka z prezentacją multimedialną przy wykorzystaniu komputera i  projektora. 3) Faza ćwiczeniowa – utrwalenie zdobytej wiedzy w praktyce. Ćwiczenia: a) Metodą tekstu przewodniego: uczniowie pracują w grupach, otrzymują teksty przewodnie o tematyce nowotworowej i karty pracy. Każda grupa ma inny tekst i inne zadania. Po zakończeniu ćwiczeń uczniowie przedstawiają wyniki swojej pracy. Teksty przewodnie i karty pracy dla uczniów: b) Metodą 66: uczniowie w grupach wykonują wylosowane zadanie. Karty pracy od 1 do 6  Karta pracy 1 Wyobraź sobie, że jesteś redaktorem gazety i udzielasz porad czytelnikom. Co mógłbyś poradzić w danej sytuacji: Moja mama ma 55 lat i nie chodzi do doradcaa. Nie choruje i czuje się bardzo dobrze. Ostatnio dostała zaproszenie na „mammografię”. Proszę wyjaśnijcie mi co to jest „mammografia”, po co się ją robi?  Karta pracy 2 Wyobraź sobie, że jesteś redaktorem gazety i udzielasz porad czytelnikom. Co mógłbyś poradzić w danej sytuacji: Moja babcia zmarła rok temu na raka piersi. Tylko raz w życiu buła u doradcaa. Wyczułam w piersi zgrubienie, czy ja również powinnam obawiać się o swoje zdrowie? Co zrobić, jak postępować, aby się uchronić przed rakiem piersi? Proszę o wskazówki.  Karta pracy 3 Wyobraź sobie, że jesteś redaktorem gazety i udzielasz porad czytelnikom. Co mógłbyś poradzić w danej sytuacji: Mój sąsiad z trzeciego piętra jest nałogowym palaczem. Często spacerujemy razem z psami. Podczas spacerów sąsiad żalił się na bule w klatce piersiowej, cały czas męczył go suchy kaszel. W krótkim czasie schudł 10 kg i obawia się, że jest na coś chory. Porosił mnie, abym napisał do waszej gazety, bo zawsze udzielacie cennych porad. Powiedzcie, co ma zrobić ze swoimi problemami?  Karta pracy 4 Wyobraź sobie, że jesteś redaktorem gazety i udzielasz porad czytelnikom. Co mógłbyś poradzić w danej sytuacji: Moja siostra od kilku dni skarży się na silne bóle w dole brzucha. Jest osłabiona, senna, traci na wadze i ma często biegunkę. Co powinna zrobić, wszyci się o tym rozmawiać z rodzicami. Proszę pomóżcie mi. Co to może być za choroba?  Karta pracy 5 Wyobraź sobie, że jesteś redaktorem gazety i udzielasz porad czytelnikom. Co mógłbyś poradzić w danej sytuacji: Dużo słyszałem o raku skóry. Jakie niepokojące objawy ma ta choroba? Czy można się przed nią uchronić? Proszę o odpowiedź. 4)Podsumowanie: dyskusja – prośba o opinie po przeprowadzonej suplementcji, uczniowie odpowiadają na pytania w formie ankiety: Czego się dowiedzieliście? Czy ta wiedza jest przydatna w życie? Czy suplementcja wam się podobała? Co moglibyśmy zrobić lepiej? 5)Praca domowa: w ramach pracy domowej zaplanowaliśmy konurs. Zadaniem uczniów jest przygotowanie ulotki, plakatu, logo lub stempla o tematyce antynowotworowej zgodnie z hasłem naszej szkolnej kampanii”Nie daj się zaskoczyć rakowi” dowolną techniką i w dowolnej formie

w terminie do 30 listopada 2007. Na uroczystym podsumowaniu kampanii szkolnej w dniu 6 grudnia odbędzie się wręczenie nagród.

Galeria

A to my i nasze panie inicjatorki. To dzieki Nim bierzemy udział w programie, dziekuemy Wam.

Od lewej: Kinga Kowalczyk, Łukasz Smuklerz, Magdalena Krajewska, Marta Mielczarek

Praca konkursowa

suplementcja z panią psycholog.

Pani kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Piotrkowie Tryb.

Praca konkursowa

Praca konkursowa

Praca konkursowa

Praca konkursowa

Gazetka szkolna na temat raka

Gazetka szkolna na temat raka

Tutaj możesz zaprezentować swój Zespół, który bierze udział w Programie MAM HAKA NA RAKA. W poniższym polu wprowadź swój kod dostępu i kliknij przycisk „zaloguj”. Umożliwi to edycję krótkiej informacji tekstowej o Waszym zespole, dodawanie/usuwanie zdjęć w galerii, a także zamieszczanie dokumentacji z działalności edukacyjnej Waszego Zespołu.

zaloguj