Prywatne Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Warszawie – Zespół nr 1 – Mam haka na raka

0

Aktualności

Krasińskiego 31 01-784 Warszawa

O nas

Grupa uczennic z naszej szkoły w składzie: Karolina Brzezińska, Olga Kozłowska, Anna Obrycka, Zuzanna Tarnawska oraz Julia Złocka pod opieką nauczycielki biologii, pani Barbary Wysokińskiej wzięła udział w konkursie „MAM HAKA NA RAKA”. Regularne spotkania przygotowały nas merytorycznie do dalszych działań: opracowania prezentacji, materiałów pomocniczych, a także testów sprawdzających wiedzę.
W dniu 17 grudnia 2007 r. odbyła się prezentacja dla uczniów Gimnazjum, natomiast 18 grudnia 2007 r. dla uczniów Liceum. Podczas presuplementcji przybliżyłyśmy naszym kolegom i koleżankom temat nowotworów, a także istotę wykonywania badań profilaktycznych. Dodatkowo udostępniłyśmy w naszej szkole plakat zawierający wszystkie najważniejsze wiadomości i statystyki. Ponadto każdy uczeń otrzymał ulotki oraz znaczek zachęcający do profilaktyki chorób nowotworowych. W każdej klasie na tablicy ogłoszeń zamieściłyśmy kolorowe, zachęcające do suplementtury ulotki zawierające m.in. „siedem znaków ostrzegawczych” i „10 przykazań” dotyczących poruszanego tematu. Końcowym etapem naszych działań na terenie szkoły, było przeprowadzenie testu zarówno w klasach gimnazjalnych, jak i licealnych.

Galeria

Uczestnicy konkursu opracowali plakat dotyczący nowotworów, który towarzyszył naszej prezentacji. i pozostaje w szkole jako pomoc dydaktyczna.

Wszyscy słuchacze otrzymali ulotki i znaczki.

Element plakatu.

Nasze spotkania odbywały się na sali gimnastycznej. Młodzież z zainteresowaniem śledziła prezentacje.

“Leczenie jest możliwe i bardziej skuteczne w przypadku wczesnego wykrycia. Zainteresowanych odsyłamy do bardziej szczegółowych informacji.”

Następnego dnia sprawdziliśmy naszą wiedzę przeprowadzając krótki test.

Tutaj możesz zaprezentować swój Zespół, który bierze udział w Programie MAM HAKA NA RAKA, a także zamieścić Wasz projekt konkursowy „Znajdź haka na raka”. W poniższym polu wprowadź kod dostępu Waszego Zespołu i kliknij przycisk „zaloguj”.

zaloguj