Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju – Mam haka na raka

0

Witamy

Harcerska 12 44-335 Jastrzębie Zdrój

O nas

Cześc! Jesteśmy uczniami Zespołu Szkół Nr6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju. Tworzymy 4-osobowy zespół do zadań specjalnych, związanych z upowszechnianiem i propagowaniem wiedzy o nowotworach. Jesteśmy zespołem integracyjnym klas biologiczno-chemicznych naszej szkoły. Reprezentujemy wysoki poziom zainteresowania zagadnieniami onkologicznymi. Zespół składa się z naszej czwórki, czyli Angeliki, Oskara, Sandry i Uli, a także naszych opiekunów: pani Bożeny S. i pani Agnieszki W. Przed wyjazdem na warsztaty nastąpiła mała zmiana w składzie naszej drużyny, Angelika została zastąpiona przez inną koleżankę z klasy – Adrię. Cała drużyna zaangażowała się w zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii uświadamiającej nasze otoczenie, jak ogromne zagrożenie stanowią nowotwory i jak ważna jest ich wczesna wykrywalność. W celu sprawdzenia posiadanej wiedzy na ten temat, poprosiliśmy kilku uczniów i nauczycieli naszej szkoły o wywiady przed kamerą. Następnie z zebranego materiału zmontowaliśmy filmik i przedstawiliśmy go na forum całej społeczności szkolnej. Główna prezentacja odbyła się w auli szkolnej, gdzie została zaproszona dyrekcja Zespołu Szkół nr 6, nauczyciele, młodzież liceum i technikum oraz goście. Były wśród nich panie pielęgniarki higieny szkolnej oraz dyrektorka poradni dietetyczno-kosmetologicznych, która przedstawiła problem nowotworów z medycznego punktu widzenia w odniesieniu do dzisiejszego stylu życia. Obecność przedstawicieli Młodzeżowej Rady Miasta i lokalnych mediów pozwoliła rozszerzyć naszą kampanię na większy obszar. Lekcja otwarta zawierała ciekawe prezentacje i filmy. Oto konspekt naszej lekcji: TEMAT: ,,Mam haka na raka – przebadaj się, walcz!” Czas trwania: 120min. Klasy: I, II, III liceum I, II, III, IV technikum Ogólny cel zajęć: – Uczeń będzie znał podstawowe informacje dotyczące nowotworów oraz badań profilaktycznych przesiewowych. Szczegółowe cele: – Uczeń będzie umiał wyjaśnić pojęcia: nowotwór, nowotwór złośliwy, radioterapia, chemoterapia, hormonoterapia, zabieg chirurgiczny; – Uczeń będzie umiał definiować pojęcia: wirus HPV, WWA – wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, onkologia, onkolog; – Uczeń będzie znał podstawowe badania – cytologię, kolonoskopię, mammografię, morfologię krwi, USG jamy brzusznej; – Uczeń będzie znał różnicę pomiędzy nowotworem złośliwym a łagodnym; – Uczeń będzie znał podstawowe czynniki ryzyka zwiększające prawdopodobieństwo zachorowania; – Uczeń będzie umiał przeprowadzić samodzielnie palpacyjne badanie piersi; – Uczeń będzie wiedział, jaki wpływ na zachorowalność ma odpowiedni styl życia; – Uczeń będzie znał najczęstsze zwiastuny choroby nowotworowej. Metody stosowane w czasie lekcji: – pogadanka wprowadzająca, – prezentacje multimedialne, – film edukacyjny, – wykład połączony z prezentacją, – pokaz wraz z instruktażem. Środki dydaktyczne: – komputer, – manekin, – mikroskopy, – projektor, – ulotki instruktażowe. Przebieg lekcji: – powitanie wszystkich zebranych, – przedstawienie celu i założeń programu „Mam haka na raka”, – wstępne wiadomości na temat nowotworów, – pokaz sondy przeprowadzonej wcześniej na terenie szkoły – filmik „Co wiemy o nowotworach”, – wykład Pani dyrektor poradni dietetycznych połączony z prezentacją multimedialną pt. „Nowotwory a styl życia”, – prezentacja statystyk dotycząca najczęściej występujących nowotworów oraz śmiertelności w Polsce i na świecie, – przedstawienie szczegółowych wiadomości o najgroźniejszych nowotworach (czynniki ryzyka, objawy, sposoby leczenia), – omówienie podstawowych rodzajów badań profilaktycznych, – prezentacja filmu dotyczącego samobadania piersi, – instruktaż samodzielnego badania piersi przy użyciu specjalnego manekina, – podsumowanie całej prezentacji przez reprezentanta państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego oraz dyrekcję szkoły. Podsumowanie: Lekcja, którą przeprowadziła nasza grupa miała charakter lekcji otwartej. Naszym celem było dotarcie do jak największej ilości młodych ludzi, a poprzez nich do ich przyjaciół, rodziny, znajomych. Dzięki naszej lekcji nasi koledzy i koleżanki zdobyli podstawową wiedzę dotyczącą nowotworów, poznali zasady profilaktyki nowotworowej, a w części praktycznej mogli samodzielnie przeprowadzić badanie piersi na manekinie

oraz zobaczyć pod mikroskopami tkanki zmienione nowotworowo.

Galeria

W laboratorium chemicznym

Nasza szkoła

Nasza czwórka

Z opiekunami

szczególnie z tej okazji przygotowaliśmy kilka plakatów. oto pierwszy z nich

badznie piersi wykonywane przez naszego kolegę

Sandra i Ula

Przedstawienie badania piersi

mały poczęstunek dla gości na zakończenie

zasłuchani…

Adria

stoisko do ćwiczenia samodzielnego badania piersi

wywiad Pani dyrektor poradni dietetyczno-kosmetologicznych

prezentacja najczęściej występujących nowotworów złośliwych

trochę liczb, czyli przykre statystyki

prowadzące:)

podsumowanie lekcji

Panie pielęgniarki.

Tutaj możesz zaprezentować swój Zespół, który bierze udział w Programie MAM HAKA NA RAKA. W poniższym polu wprowadź swój kod dostępu i kliknij przycisk „zaloguj”. Umożliwi to edycję krótkiej informacji tekstowej o Waszym zespole, dodawanie/usuwanie zdjęć w galerii, a także zamieszczanie dokumentacji z działalności edukacyjnej Waszego Zespołu.

zaloguj