Zespół Szkół Chemicznych, XXII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu – Mam haka na raka

0

http://www.chemikpoznan.webpark.pl

Starołęcka 36 61-361 Poznań

O nas

Zespół Szkół Chemicznych w Poznaniu XXII Liceum Ogólnokształcące XXII Liceum Profilowane W skład zespołu wchodzą: Katarzyna Barczak Katarzyna Czerniak Barbara Wieszaczewska Weronika Bukczyńska wszystkie uczęszczamy do II klasy o profilu socjalnym. Naszym opiekunem jest pani Katarzyna Kaniecka – Dudziak , ucząca oczywiście biologii w naszej szkole;) ——————————————– Historia Zespołu Szkół Chemicznych rozpoczęła się 3 lutego 1947 roku, kiedy to w murach szkoły podstawowej przy ul. Św. Antoniego w Starołęce została otwarta jedna klasa pierwsza trzyklasowej Państwowej Szkoły Przemysłowej fabryki “Stomil”. Już w kwietniu tego samego roku szkołę przekształcono na trzyletnie Państwowe Gimnazjum Przemysłu Gumowego. W nowym roku szkolnym – 1947/1948 szkoła dostała własny lokal – były to adaptowane do potrzeb szkoły baraki przy ul. Starołęckiej 40. W związku z reformą szkolnictwa zawodowego – w roku szkolnym 1950/1951 gimnazjum zostało zastąpione przez czteroletnie Technikum Przemysłu Gumowego, którego zadaniem było kształcenie techników o specjalnościach: technik technolog, technik normowania, technik mechanik i technik chemik. Ten typ kształcenia utrzymał się do roku szkolnego 1956/1957. Rok szkolny 1952/1953 rozpoczął się w nowym budynku szkolnym, przy ul. Starołęckiej 36, a baraki zostały przekształcone na warsztaty. W latach 1953 – 1961 szkoła prowadziła Wydział Zaoczny o specjalności analiza chemiczna. Następnym etapem rozwoju szkoly był rok 1957, w którym Technikum Przemysłu Gumowego zostało przemianowane na Technikum Chemiczne nr 1. W jego skład weszły również trzy klasy o specjalności kwas siarkowy ze zlikwidowanego Technikum Chemicznego w Luboniu. W roku 1959 otwarta została Państwowa Szkoła Techniczna, której zadaniem było kształcenie absolwentów liceów ogólnokształcących w specjalności technologia przemysłu chemicznego. Szkoła ta działała do roku 1966. W dniu 19 marca 1968 r. zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego szkole nadane zostało imię Hanki Sawickiej. W latach 1963 – 1970 szkoła prowadziła klasy o specjalności pralnictwo i farbiarstwo, a w roku 1970 wprowadzone zostały nowe specjalności – handel artykułami drogeryjno chemicznymi i technologia wody. Równolegle do technikum szkoła kształciła młodzież na poziomie szkoły zasadniczej: w latach 1947 – 1952 w Państwowej Szkole Przemysłu Gumowego w latach 1952 – 1954 w dwuletniej Zasadniczej Szkole Chemicznej w Zawodowej Szkole Przyzakładowej Poznańskich Zakładów Opon Samochodowych “Stomil”. W roku 1954 został wprowadzony tzw. system pracowniany (zostało wówczas urządzone nowocześnie wyposażone laboratorium chemiczne). Szkolenie praktyczne początkowo odbywało się tylko na działach produkcyjnych w Zakładach “Stomil”. Ćwiczenia prowadzone były w laboratoriach przemysłowych. W latach późniejszych całe szkolenie praktyczne zostało przeniesione do szkolnych laboratoriów i warsztatów. W kolejnych latach oprócz Szkoły Przyzakładowej Zakładów “Stomil” trzyletnia Zasadnicza Szkoła Chemiczna kształciła młodzież głównie dla zakładów “Lechia”, “Centra”, “Polfa” i “Herbapol”. W roku 1971 szkoła wzbogaciła się o nową pracownię pomiarów technicznych oraz o unowocześnioną i wyposażoną w nowe urządzenia i pomoce naukowe pracownię fizyczną. W tym samym roku został utworzony specjalny salon pomocy naukowych, których ilość stale wzrastała i nie mieściły się w pracowniach przedmiotowych i przyległych do nich gabinetach. W następnych latach została przebudowana i unowocześniona pracownia rysunku technicznego. W latach 80ych na skutek przemian gospodarczych i politycznych szkoła zmieniła nazwę – początkowo na Zespół Szkół Chemicznych im. Hanki Sawickiej, a później na Zespół Szkół Chemicznych. W roku 1982 do Zespołu Szkół Chemicznych zostało dołączone Technikum Chemiczne z ulicy Stalingradzkiej (obecnie Al. Niepodległości). W 1986 r. została zapoczątkowana współpraca oraz wymiana uczniów i nauczycieli z najlepszą szkołą zawodową Europy Zachodniej – KERSCHENSTEINERSCHULE ze Stuttgartu w Niemczech. W roku szkolnym 1990/1991 skład Zespołu Szkół Chemicznych powiększył się o XXII Liceum Ogólnokształcące, które posiada dwa profile nauczania – ogólny i autorski – ochrona srodowiska. Odtąd w skład Zespołu Szkół Chemicznych wchodzą: pięcioletnie Technikum Chemiczne o trzech specjalnościach, trzyletnie Technikum Chemiczne dla Dorosłych, czteroletnie Liceum Ogólnokształcące, trzyletnia Zasadnicza Szkoła Chemiczna. W tym czasie została zmodernizowana i przystosowana do prowadzenia zajęć z pracowni technologii wody jedna z pracowni chemicznych. Powstała ona w miejsce dawnych warsztatów szkolnych. Od roku 1993 nauczyciele mogą uczestniczyć w doskonaleniu zawodowym organizowanym przez Radę Europy oraz Wiedeński Zespół Roboczy ds. Wychowania Ekologicznego Austriackiego Ministerstwa ds. Środowiska, Młodzieży i Rodziny. W roku 1995 szkoła zapoczątkowała też wymianę doświadczeń z Liceum Technicznym z Eindhaven w Holandii. W roku szkolnym 2001/2002 do Zespołu Szkół Chemicznych wprowadzone zostało Gimnazjum nr 32. Do tradycji szkoły należy organizowanie imprez okolicznościowych dla młodzieży, takich jak “Dzień ucznia pierwszej klasy”, “Walentynki”, “Połowinki”, “Studniówka”, “Pierwszy dzień wiosny”, “Dzień sportu” czy “Dzień Chemika”. Corocznie organizowany jest też “Turniej klas”, w którym w ciągu całego roku szkolnego klasy wykonują wyznaczone przez Samorząd Uczniowski zadania.

W związku z ekologicznymi tradycjami “Chemika” młodzież objęła patronat nad puszczykiem uralskim mieszkającym w poznańskim ZOO i co roku organizuje zbiórkę pieniędzy na jego potrzeby. Co roku młodzież uczestniczy również w “Sprzątaniu świata”. Jak żyć w zgodzie z otaczającą nas przyrodą uczniowie dowiadują się nie tylko podczas suplementcji w szkole, ale także podczas zajęć integracyjno – naukowych “Zielonej Szkoły” organizowanych w Międzygórzu w Kotlinie Kłodzkiej. O tym, że Zespół Szkół Chemicznych wyróżnia się w dążeniu do proekologicznego wychowania młodzieży świadczyć może tytuł “Lidera Polskiej Ekologii” przyznany szkole w 1997 r.

Galeria

Ankiety które wypełniali uczniowie.

Kasia przy naszym punkcie informacyjnym w szkole:)

ulotki informacyjne.

Nauczyciele rowniez czerpali od nas wiedze:)

Ciekawskich nie brakowało.

Ciekawskich nie brakowało.

Tablice informacyjne.

Basia przy prezentacji 🙂

ulotki informacyjne.

Nauczyciele rowniez czerpali od nas wiedze:)

Ciekawskich nie brakowało.

… zainteresowanie rosło:)

Raczki które rozdawaliśmy.

Nasza ekipa:)) Kasia, Basia, Weronika, Kasia i nasza opiekunka panii od biologii ;))

… naszą wiedze przekazywaliśmy nie tylko uczniom naszej szkoły.

Basia przy prezentacji,

Ciekawskich nie brakowało.

Ciekawskich nie brakowało.

.

Podczas prowadzenia suplementcji.

suplementcja o nowotworach.

Tutaj możesz zaprezentować swój Zespół, który bierze udział w Programie MAM HAKA NA RAKA, a także zamieścić Wasz projekt konkursowy „Znajdź haka na raka”. W poniższym polu wprowadź kod dostępu Waszego Zespołu i kliknij przycisk „zaloguj”.

zaloguj